امروز در تاریخ چه گذشت؟
امروز شنبه
هفتم آذر نود و چهار
بیست و هشتم نوامبر دو هزار و پانزده
شماره در حال نمایش:
خراسان
یکشنبه 1392/11/06
شماره انتشار 18608
امروز شنبه 1394/09/07
 
آيا مشمول دريافت سبد کالا هستيم، چگونه مطلع شويم؟
خراسان - مورخ یکشنبه 1392/11/06 شماره انتشار 18608
سامانه پيامکي و تلفن گوياي اطلاع از دريافت سبد کالا به زودي راه اندازي مي شود

طبق وعده داده شده، يعني ظرف کمتر از 10 روز ديگر،دولت قراراست اولين سبد کالاي حمايتي خود را به جامعه هدف 15 ميليون نفري ارائه دهد. بر اين اساس، به گزارش وب سايت اطلاع رساني سبدکالاي حمايتي ،کليه شاغلان ﻭ بازنشستگان دولت اعم از کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي،کليه شاغلان و بازنشستگان نيروهاي مسلح اعم از کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي،کليه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعي،روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،دانشجويان متأهل به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي،طلاب به تشخيص مرکز مديريت حوزه هاي علميه،سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)وسرپرستان خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي،از اين سبد کالايي برخوردار خواهند شد. درهمين زمينه،مهرگزارش داد ،هر يک از سرپرستان خانوار مي توانند از 4 روش براي اطلاع از دريافت يا عدم دريافت سبد کالا و پيگيري مشکلات مربوطه اطلاع يابند. البته اين روش ها پس از دستورات مقامات ذي ربط، درآينده اي نزديک ، به صورت کامل فعال خواهدشد.

1 - از طريق تلفن گوياي وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان مي توانند از طريق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولين و کارشناسان طرح جهت دريافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل کنند.

2 - از طريق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشکال در فرآيند تراکنش، همانند روال قبل مردم مي توانند با مرکز تماس شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت که روي رسيد دستگاه کارت خوان درج شده است، پيگيري موارد را به انجام رسانند.

3- از طريق تماس با درگاه اطلاع رساني همراه اول: همچنين شهروندان مي توانند با تماس با درگاه اطلاع رساني همراه اول به شماره #799* ، و يا ارسال پيامک به شماره 5000799، با ارسال شماره کارت بانکي و کد ملي خود از وضعيت شمول خود در طرح اطلاع يافته و همچنين اطلاعات مربوط به موجودي سبد کالاي خود را دريافت نمايند. در اين خصوص دقت شود که شماره کارت بانکي که واريز يارانه نقدي به آن صورت مي پذيرد مد نظر است.

4- از طريق مراجعه به اينترنت: وب سايت رسمي اطلاع رساني سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرين اخبار مربوط به طرح و ليست فروشگاه هاي مجاز در دسترس است. از طريق اين وب سايت، هر شهروند مي تواند وضعيت شمول خود در طرح را پيگيري و موجودي سبد کالاي خود را استعلام کند.

به گزارش وب سايت اطلاع رساني سامانه سبدکالاي حمايتي تلاش دولت بر اين است که جامعه هدف کليه  کالاهاي سبد حمايتي را به صورت يکجا دريافت کند، ولي به دليل وجود مشکلات احتمالي در تأمين و توزيع کالاهاي سبد حمايتي اين امکان فراهم شده که در صورت وجود نقص در اقلام تحويلي به هنگام توزيع، سرپرست خانوار بتواند مابقي اقلام سبد کالاي خود را با چند نوبت مراجعه به فروشگاه عامل توزيع دريافت نمايد.همچنين فروشگاه هاي عرضه کننده سبد کالا مجاز به اخذ هيچگونه وجه نقدي و غيرنقدي از شهروندان نيستند و براي دريافت سبد کالاي حمايتي، به همراه داشتن کارت عابر بانکي که توسط سرپرست خانوار در طرح يارانه هاي نقدي به سازمان مديريت هدفمندي يارانه ها اعلام شده است، الزامي است.برهمين اساس،دو بطري 810 ميلي ليتري ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﻊ،10 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﻧﺞ بسته بندي شده،4 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ يا دو عدد مرغ بسته بندي شده،800 ﮔﺮﻡ ﭘﻨﻴﺮ با ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي 400 گرمي (UF)و1.8 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ يا دو بسته دوازده تايي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ،اقلام تشکيل دهنده سبد کالاي حمايتي هستند.

ابتداي صفحه ابتداي صفحه