آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
شاهد-«شنبه معيار» رقم مي خورد در تقويم سال نو وقتي رهبر فرزانه انقلاب، چشم انداز 94 را ترسيم مي کنند، چشم اندازي روشن براي سرزميني که خود را با حرم شمس الشموس تعريف مي کند و اولين برگ تقويمش نيز در اين حريم نوراني سبز مي شود.«شنبه معيار» رقم مي خورد، وقتي زائر و مجاور، حرف به حرف مي شوند، کلمه مي شوند و با همه شعور خود، شعار شادماني استقبال از مقام منيع ولايت سرمي دهند، و بيعت خويش با آفتاب را امضايي هزارباره مي گذارند.«شنبه معيار» رقم مي خورد، وقتي، چشم ها، چشمه شوق مي شود براي ديدار يار، براي تماشاي مردي که دل ها به ديدارش پرشوق مي شوند، براي ...
رحيم پور- در حالي که چهارمين روز مذاکرات ايران و آمريکا در لوزان سوئيس با ديدار علي اکبر صالحي و ارنست مونيز از يک سو و وزراي خارجه ايران و آمريکا از سوي ديگر برگزار شد، محمدجواد ظريف مي گويد: بعيد است در اين دور شاهد حضور وزراي خارجه پنج کشور ديگر در سوئيس باشيم.به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف صبح ديروز ودر جمع خبرنگاران با بيان اينکه الان به جزييات خيلي ريز رسيده ايم، گفت: هر زمان که راه حل ها پيدا شد و شروع شد به رسيدن به توافق، آن وقت شايد نياز باشد که وزرا حضور داشته باشند، فکر نمي کنم آن زمان الان باشد.وي درباره رسيدن به تفاهم سياسي يا توافق ...
يا مقلب! قلب هايمان را از غبار و زنگار وارهان تا به فهم زيبايي ها تعالي يابيم و مهرباني را از چشمه چشم هامان جاري کن تا سلام معناي هر پلک زدن مان باشد.يا مدبر! ليل مان را به عشقي ليلايي، به روز گره زن، تا هيچ شيطاني رهزن دل و دين مان نشود. روزمان را، جهان افروز کن، تا جهانمان عطر عبوديت بگيرد.يا محول! احوال مان را به کرامت، نيکوگردان و زندگي مان را بر حوالي حرم مقدر فرما، تا محرم هميشه راز باشيم و رازدار همه محرم هاي تاريخ يا محول! امروزمان را بر مدار بندگي زيبا کن و فرداي ما را زيباتر از امروز مقدر و حال مان را به احسن حال مقرر فرما.اي خداي رحيم، ...
ظريف: درمذاکرات به جزئيات خيلي ريز رسيده ايمسهم نوروزي ما از جانبازان
واکنش نظريه پردازان اصلاح طلب به سخنان حجاريانخشکسالي در مديريت آب
پژاک و ساير گروه هاي تروريستي مرزهاي غربي بسيار ضعيف شده اندتعطيلات نوروزباچاشني خدمت به مردم
معاون بانک مرکزي: موسسه ميزان با بانک صادرات ادغام مي شودسبد پرفيلم وسريال نوروز ي وپيشنهادهاي خراسان
ملي شدن صنعت نفت قيام ايرانيان عليه نيم قرن چپاولگري انگليسدستيابي ايران به فناوري توليد هم زمان برق و حرارت
گزارش عيني خراسان از تلخ ترين چهارشنبه سالناگفته‌هاي يک اطلاعاتي
جدي بگيريم!خراسان شمالي بهشت گمشده گردشگران
پيامدهاي تغيير ساعت براي بدننوروز مبارک اسطوره
بهارمتفاوت وحيد وسميرارياضت اقتصادي را متوقف کنيد