صفحه 1
آرشيو ويژه‌نامه‌ها
ويژه نامه سند برادري - مورخ یکشنبه 1394/07/05 شماره انتشار 19079
ويژه نامه هسته اي شاهکار ايراني - مورخ شنبه 1394/06/07 شماره انتشار 19055
اقتصاد مقاومتي و مديريت شهري - مورخ دوشنبه 1394/04/08 شماره انتشار 19007
ويژه نامه وحدت - مورخ پنج‌شنبه 1394/04/04 شماره انتشار 19004
ويژه نامه منشور رهبري انقلاب - مورخ سه‌شنبه 1394/03/12 شماره انتشار 18986
ويژه نامه روزماندگـــار - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978
ويژه نامه نوروزي 94 - مورخ سه‌شنبه 1393/12/26 شماره انتشار 18934
ويژه نامه دوازدهمين سيمرغ - مورخ شنبه 1393/11/18 شماره انتشار 18902
ويژه نامه عرشه اقتدار - مورخ دوشنبه 1393/09/10 شماره انتشار 18847
ويژه نامه بحران آب - مورخ چهارشنبه 1393/08/07 شماره انتشار 18821
ويژه نامه پلاک عزت - مورخ چهارشنبه 1393/07/09 شماره انتشار 18799
ويژه نامه ديپلماتيک - مورخ سه‌شنبه 1393/05/14 شماره انتشار 18750
ويژه نامه ما و مهاجران افغان - مورخ دوشنبه 1393/05/13 شماره انتشار 18749
ويژه نامه حوزه و نظام اسلامي - مورخ یکشنبه 1393/03/11 شماره انتشار 18700
ويژه نامه فتح خدايي - مورخ شنبه 1393/03/03 شماره انتشار 18694
ويژه نامه نوروزي 93 - مورخ دوشنبه 1392/12/26 شماره انتشار 18650
 ويژه نامه اقتصاد زيارت - مورخ شنبه 1392/12/10 شماره انتشار 18636
 ويژه نامه ادبيات انقلاب - مورخ شنبه 1392/11/12 شماره انتشار 18613
 ويژه نامه گفتمان الگو - مورخ چهارشنبه 1392/10/18 شماره انتشار 18594
 ويژه نامه خراسان فرهنگي - مورخ دوشنبه 1392/07/15 شماره انتشار 18521
 ويژه نامه پلاک عزت - مورخ یکشنبه 1392/06/31 شماره انتشار 18508
 ويژه نامه سبک شناسي رفتار رهبري با دولت ها - مورخ پنج‌شنبه 1392/06/07 شماره انتشار 18489
 ويژه نامه واقعيت ها و اولويت ها - مورخ سه‌شنبه 1392/05/01 شماره انتشار 18460
 ويژه نامه پيوست فرهنگي و پايتخت معنوي - مورخ یکشنبه 1392/04/16 شماره انتشار 18446
 ويژه نامه شصت وپنجمين سالگرد انتشار - مورخ پنج‌شنبه 1392/03/30 شماره انتشار 18433
ويژه نامه خرمشهر - مورخ شنبه 1392/03/04 شماره انتشار 18412
ويژه نامه نوروزي 92 - مورخ چهارشنبه 1391/12/23 شماره انتشار 18364
ويژه نامه گردهمايي مديران پژوهشي و پژوهشگران شهر مشهد - مورخ سه‌شنبه 1391/12/01 شماره انتشار 18345
ويژه نامه سخنان رهبري - مورخ یکشنبه 1391/11/29 شماره انتشار 18343
ويژه نامه ضميمه فرهنگي - مورخ شنبه 1391/11/21 شماره انتشار 18337
ويژه نامه گفتمان الگو - مورخ یکشنبه 1391/10/03 شماره انتشار 18299
ويژه نامه اقتصاد مقاومتي - مورخ یکشنبه 1391/08/28 شماره انتشار 18271
ويژه انتخابات 2012 رياست جمهوري آمريکا - مورخ پنج‌شنبه 1391/08/11 شماره انتشار 18258
ويژه نامه افلاکي اما خاکي - مورخ چهارشنبه 1391/07/26 شماره انتشار 18245
ويژه نامه مقاومت پشت مرزهاي شيطان - مورخ شنبه 1391/04/24 شماره انتشار 18166
ويژه نامه قصه ي توس - مورخ دوشنبه 1391/04/19 شماره انتشار 18162
ويژه نامه مشق حضور - مورخ سه‌شنبه 1391/03/16 شماره انتشار 18135
ويژه نامه به مناسبت سالروز ارتحال امام خميني - مورخ شنبه 1391/03/13 شماره انتشار 18134
ويژه نامه به مناسبت شهادت امام علي النقي عليه السلام - مورخ پنج‌شنبه 1391/03/04 شماره انتشار 18127
ويژه نامه حماسه‌اي به بزرگي تاريخ ايران - مورخ چهارشنبه 1391/03/03 شماره انتشار 18126
ويژه نامه بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي - مورخ دوشنبه 1391/02/25 شماره انتشار 18118
ويژه نامه آسيب شناسي نظام خـانواده - مورخ شنبه 1391/02/23 شماره انتشار 18116
ويژه نامه دانشگاه غيرت در سرزمين عزت - مورخ سه‌شنبه 1391/02/05 شماره انتشار 18102
ويژه نامه بيانات رهبر معظم انقلاب
 در حرم رضوي - مورخ دوشنبه 1391/01/14 شماره انتشار 18083
ويژه نامه نوروز ديدار - مورخ شنبه 1390/12/27 شماره انتشار 18081
ويژه نامه نوروز ۹۱ - مورخ پنج‌شنبه 1390/12/25 شماره انتشار 18080
ويژه نامه مجلس و انتخابات - مورخ سه‌شنبه 1390/12/09 شماره انتشار 18066
ويژه نامه جوانمرد فاضل - مورخ پنج‌شنبه 1390/11/27 شماره انتشار 18056
ويژه نامه سيبي از انقلاب - مورخ سه‌شنبه 1390/11/18 شماره انتشار 18049
ويژه نامه وقف سرمايه فراموش شده - مورخ پنج‌شنبه 1390/11/06 شماره انتشار 18039
ويژه نامه جلوه هاي اقتدار خليج فارس - مورخ دوشنبه 1390/09/07 شماره انتشار 17993
ويژه نامه عروج روحاني - مورخ پنج‌شنبه 1390/09/03 شماره انتشار 17990
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ چهارشنبه 1390/08/11 شماره انتشار 17973
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ سه‌شنبه 1390/08/10 شماره انتشار 17972
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ دوشنبه 1390/08/09 شماره انتشار 17971
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ یکشنبه 1390/08/08 شماره انتشار 17970
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ شنبه 1390/08/07 شماره انتشار 17969
ويژه نامه نمايشگاه مطبوعات - مورخ پنج‌شنبه 1390/08/05 شماره انتشار 17968
ويژه نامه شهيدان وحدت آفرين - مورخ سه‌شنبه 1390/07/26 شماره انتشار 17960
ويژه نامه همايش رسانه و جهاد اقتصادي در افق چشم انداز - مورخ چهارشنبه 1390/07/20 شماره انتشار 17955
ويژه نامه ادبيات آييني - مورخ دوشنبه 1390/07/18 شماره انتشار 17953
ويژه نامه آسيب شناسي بخش تعاون - مورخ دوشنبه 1390/07/04 شماره انتشار 17941
ويژه نامه حماسه آفرينان سرزمين خورشيد - مورخ پنج‌شنبه 1390/06/31 شماره انتشار 17939
ويژه نامه بانکداري اسلامي - مورخ شنبه 1390/06/12 شماره انتشار 17922
ويژه نامه نمايشگاه فرآن - مورخ سه‌شنبه 1390/06/08 شماره انتشار 17921
ويژه نامه بار کج - مورخ سه‌شنبه 1390/06/01 شماره انتشار 17915
ويژه نامه تارهاي عنکبوت - مورخ شنبه 1390/05/29 شماره انتشار 17913
ويژه نامه ثبات و استمرار انقلاب - مورخ شنبه 1390/05/22 شماره انتشار 17907
ويژه نامه ارزيابي واقع بينانه - مورخ سه‌شنبه 1390/05/18 شماره انتشار 17904
ويژه نامه ماليات - مورخ شنبه 1390/05/01 شماره انتشار 17889
ويژه نامه شاگرد اول مدرسه عشق - مورخ سه‌شنبه 1390/03/31 شماره انتشار 17864
ويژه نامه هديه ياس - مورخ چهارشنبه 1390/03/25 شماره انتشار 17860
ويژه نامه راه نما - مورخ سه‌شنبه 1390/03/17 شماره انتشار 17853
ويژه نامه مکتب امام - مورخ دوشنبه 1390/03/16 شماره انتشار 17852
ويژه نامه شهر عزت - مورخ چهارشنبه 1390/03/11 شماره انتشار 17850
ويژه نامه بهار ديدار - مورخ پنج‌شنبه 1389/12/26 شماره انتشار 17798
ويژه نامه نوروزي ۹۰ - مورخ یکشنبه 1389/12/22 شماره انتشار 17794
ويژه نامه انقلاب دلها - مورخ یکشنبه 1389/11/24 شماره انتشار 17771
ويژه نامه انقلاب مشهد - مورخ پنج‌شنبه 1389/11/21 شماره انتشار 17769
ويژه نامه خيانت هاي پهلوي - مورخ چهارشنبه 1389/11/20 شماره انتشار 17768
ويژه نامه عدالت اجتماعي - مورخ سه‌شنبه 1389/11/19 شماره انتشار 17767
ويژه نامه صدور انقلاب اسلامي - مورخ دوشنبه 1389/11/18 شماره انتشار 17766
ويژه نامه قدرت نرم انقلاب اسلامي - مورخ یکشنبه 1389/11/17 شماره انتشار 17765
ويژه نامه هنر انقلاب اسلامي - مورخ شنبه 1389/11/16 شماره انتشار 17764
ويژه نامه استقلال‌طلبي ‌واستکبارستيزي - مورخ پنج‌شنبه 1389/11/14 شماره انتشار 17763
ويژه نامه فرهنگ کار در ايران - مورخ دوشنبه 1389/11/11 شماره انتشار 17761
ويژه نامه رازهاي سوسنگرد - مورخ سه‌شنبه 1389/08/25 شماره انتشار 17701
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ سه‌شنبه 1389/08/11 شماره انتشار 17689
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ دوشنبه 1389/08/10 شماره انتشار 17688
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ یکشنبه 1389/08/09 شماره انتشار 17687
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ شنبه 1389/08/08 شماره انتشار 17686
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ پنج‌شنبه 1389/08/06 شماره انتشار 17685
ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه مطبوعات - مورخ چهارشنبه 1389/08/05 شماره انتشار 17684
ويژه نامه منشور تحول در حوزه - مورخ شنبه 1389/08/01 شماره انتشار 17680
ويژه نامه ميلاد امام رضا عليه السلام - مورخ سه‌شنبه 1389/07/27 شماره انتشار 17677
ويژه نامه هفته دفاع مقدس - مورخ چهارشنبه 1389/06/31 شماره انتشار 17655
ويژه نامه رهبري - مورخ شنبه 1389/06/27 شماره انتشار 17651
ويژه نامه حجاب - مورخ سه‌شنبه 1389/06/16 شماره انتشار 17643
ويژه نامه رهبري - مورخ چهارشنبه 1389/06/03 شماره انتشار 17633
ويژه نامه علامه فضل ا... - مورخ شنبه 1389/05/23 شماره انتشار 17623
ويژه نامه سالگرد امام ره - مورخ پنج‌شنبه 1389/03/13 شماره انتشار 17566
ويژه نامه سياسي - مورخ پنج‌شنبه 1388/12/27 شماره انتشار 17513
(ويژه نامه خانواده - مورخ چهارشنبه 1388/12/26 شماره انتشار 17512
ويژه نامه رهبري - مورخ سه‌شنبه 1388/12/25 شماره انتشار 17511
ويژه نامه گردهمايي مديران پژوهشي و پژوهشگران شهر مشهد
مورخ سه‌شنبه 1391/12/01 شماره انتشار 18345
عبور از اقتصاد وابسته به نفت و خام فروشي، توسعه فناوري هاي پيشرفته، توليد محصولات دانش بنيان و خلاصه دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در منطقه، نيازمند الزامات متعددي است که يکي از مهم ترين آن ها ارتباط دانشگاه و صنعت است. از سال‌ها پيش، رهبري نظام، فراوان بر کاربردي شدن دانش و عمق پيداکردن ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور تاکيد داشته و بارها از وضع موجود ابراز نارضايتي نموده اند. اگر به تحولات سال هاي اخير نگاهي بيندازيم، درمي يابيم که اقدامات شايسته تقديري در اين زمينه صورت گرفته است. تاسيس و تقويت پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد، ستادهاي راهبردي...
يادداشت نخست
در گفتارها و کلام‌هاي بسياري، پژوهش را عامل توسعه مي خوانند. نگاهي حتي گذرا به توفيقات کشورهاي توسعه يافته و پيشرفت‌هاي ملي خودمان اين موضوع را بوضوح نمايان مي‌سازد که چرا نسبت اعتبارت پژوهشي به توليد ناخالص داخلي را شاخصي براي توسعه‌يافتگي کشورها محسوب مي شود و ازچه روست که اقتصاد دانش بنيان، به عنوان عاملي مهم در بالندگي اقتصادي محسوب شده و درآمدزايي از طريق دانش به عنوان اولويتي استراتژيک. نيک مي‌دانيم که اگر پژوهش راکم اهميت فرض کنيم و براي آن سرمايه‌گذاري نکنيم، درآينده بايد هزينه‌هاي گزافي را بپردازيم. با وجود آگاهي نسبت به اهميت موضوع...
شهر دانش مدار از مفاهيم جديد در حوزه مديريت شهري است که با توجه به مسائل و مشکلات روزافزون شهرها و لزوم مديريت اين سيستم بر مبناي "دانش" مطرح گرديده است. در اين اصطلاح، "دانش" برداشتى است که از طريق تجربه، استدلال، شهود و يادگيرى به دست مى‌آيد و افراد زمانى مى‌توانند دانش خود را گسترش دهند که ديگران دانش خود را به اشتراک بگذارند و در نتيجه ترکيب دانش افراد با يکديگر، دانش جديدي خلق شود. بنابراين دانش تنها در قالب مدارک و اسناد يا گنجينه هاى دانش بروز نمي يابد، بلکه در رويه ها، فرآيندها، عملکردها و هنجارهاى سازمانى نيز نهفته است. شهر دانش مدار...
جهان امروز شاهد رقابت گسترده‌اي، به منظور دستيابي به منابع کمياب و محدودي است که مسير رشد بلندمدت و پايدار هر واحد اقتصادي را تضمين مي‌کند. بنابراين در نگاه اول شايد واحدي را موفق ارزيابي کنيم که بتواند سهم بيشتري را در کسب منابع مختلف به خود اختصاص دهد. اما آيا به راستي اين گونه است؟ تجربه و اندکي تأمل در اين حوزه مي‌تواند افق‌هاي ديگري را فراروي ديدگان ما پديدار سازد. نگاهي به تجارب موفق جهاني حاکي از اين است که بهترين مسير رشد اقتصادي، مسيري است که بهترين ترکيب سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني را با سطح قابل قبولي از بهره‌وري به‌کار گرفته و هدايت...
کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، عضو شوراي ستادي و نائب رئيس شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران و مشاور مديرکل صنايع کوچک وزارت صنايع، از سوابق روح ا... ايزدخواه به شمار مي رود. او که هم اکنون داراي دکتراي مديريت تکنولوژي مي‌باشد، تجارب تلخ و شيرين زيادي در مواجهه با واقعيت‌هاي پژوهشي کشور داشته است. گفتار زير، ماحصل نشستي است که با او در دفتر پژوهش روزنامه خراسان داشتيم تا به شناسايي و ريشه يابي مفاسد پژوهشي بپردازيم....
کار بست نتايج و يافته هاي تحقيقاتي يکي از مشکلات مهم تحقيق و پژوهش در جامعه ما است. عدم به کارگيري نتايج تحقيقات در تصميم گيري مديران موجب عقيم ماندن نتايج آن مي شود. اکثر مديران به انجام کار پژوهشي تمايل دارند و سفارش کار تحقيقاتي مي دهند، اما بر خلاف شعار هفته پژوهش (بدون تحقيق و پژوهش تصميم نگيريم) در برنامه‌ريزي‌هاي خود از آن استفاده نمي کنند. يکي از مشکلات عمده در بخش تحقيقات اين است که ساختار سازماني براي انجام فعاليت هاي پژوهشي نارسا، ضعيف و اغلب نا کارآمد است. موانع اداري و مالي از مهمترين موانع سازماني در اين زمينه به شمار مي رود. انجام...
هم انديشي بررسي چالش هاي ارتباط دانش وتوليد
هم انديشي و تعامل بازيگران و ذي نفعان کليدي يک مسئله مي تواند تا حد قابل قبولي به حل مشکل يا حداقل ارائه تعريف دقيق تر از آن بينجامد. به خصوص اگر اين هم انديشي، خود بر محور مسائل مرتبط با تعامل و ارتباط تمرکز يافته باشد. «ارتباط توليد و دانش و نقش دولت در اين ميان» نيز از اين قاعده مستثني نيست. بازيگران کليدي اين مسئله را مي توان وزارت خانه هاي دولتي مرتبط، فعالان عرصه توليد، و نهادهاي پژوهشي و دانشگاهي دانست. از اين روي، بر آن شديم تا جلسه اي را با حضور آنان برگزار کنيم و محورهاي مسئله را به بحث بگذاريم. اما پيش از برگزاري هم انديشي، اولين مانع...
برنامه ريزي هميشه بايد بر مبناي آمار و اطلاعات علمي و دقيق باشد. آنجا که مديريت براي توسعه پايدار خود را مهيا مي‌کند به طور حتم نيازمند برنامه ريزي علمي و پژوهش محور است . گاهي اين پژوهش ها در نظام هاي اداري دچار چالش ها و اختلالاتي مي‌شوند که بايد بررسي وآسيب شناسي شوند . شهرداري مشهد خود را سازماني پژوهش محور مي داند اين مدعا را با محمد مهدي برادران معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد به بحث و گفت و گو گذارده ايم . متن حاضر حاصل اين گفت و گو است ....