اينجا ورزش...
نکاتي براي انتخاب کفش مناسب براي ورزش
خراسان شمالي - مورخ شنبه 1391/10/09 شماره انتشار 18304
(بخش پاياني)

کفش واليبال

کفش واليبال از لحاظ ظاهر شبيه کفش بسکتبال يا کفش نرمش است اما ويژگي هاي منحصر به فرد خاص خود را دارد. زيره بيروني لاستيکي مؤلفه اصلي اين کفش است. لاستيک کائوچويي سبب مي شود تا ورزشکار در درون تالار ورزشي و ديگر ورزشگاه هاي سرپوشيده عالي حرکت کند. در ضمن با گسترش واليبال در فضاي باز، برخي پاپوش سازان زيره هاي بيروني خاصي براي کفش واليبال طراحي کرده اند که مختص بازي در زمين چمن يا ماسه است. زيره  مياني کفش واليبال هم مهم است. اقتضاي واليبال اين است که ورزشکار اوقات زيادي از وقت بازي را روي سينه پا مي ايستد بنابراين جلوي کفش واليبال بايد محکم و انعطاف پذير باشد. ضربه گيري هم بر عهده  زيره  مياني است که به طور معمول حالت اسفنجي دارد. ضربه گيري هايي مانند ژل و هوا نيز در زيره  مياني گنجانده مي شود تا حالت بالشتکي ايجاد شود که از بدن در برابر ضربات سخت و جراحت محافظت شود.

کفش کشتي

کفش کشتي داراي زيره  تخت است و تا مچ پا را در بر مي گيرد تا از مچ پا محافظت کند زيرا طي کشتي گرفتن وزن زيادي روي اين بخش قرار مي گيرد. زيره به طور معمول از جنس لاستيک است تا حداکثر چسبندگي را داشته باشد. اکثر زيره ها 2 قسمتي است.

کفش اسکيت بازي بايد زيره  ضخيم و صافي داشته باشد تا اسکيت  باز تخت اسکيت را به خوبي زير پاي خود حس کند. زبانه  اين کفش هم بايد بزرگ باشد تا از زخمي شدن پا جلوگيري کند.

 قسمت سينه و پاشنه آج پوش و قسمت قوس بدون آج است. کفش کشتي بايد سبک باشد و به راحتي بتوان آن را پوشيد.

کفش پياده روي

بسياري افراد از لزوم استفاده از کفش خاصي براي پياده روي اطلاعات لازم را ندارند. کفش پياده روي به بدن توازن و ترازمندي درستي مي دهد. برخلاف کفش هاي پاشنه بلند که مرکز ثقل بدن را به جلو مي برد يا کفش تخت که بدن را به عقب متمايل مي کند کفش پياده روي سبب مي شود پشت خود را صاف نگه داريم و حالت متوازني به بدن بدهيم. در کفش پياده روي بالشتکي هم براي پا تأمين شده است تا وقتي پا روي زمين فرود مي آيد حداقل ضربه به مفاصل وارد شود. کفش پياده روي نه تنها از آسيب ديدن مفاصل و ستون مهره جلوگيري مي کند بلکه کمک مي کند تا پياده روي حداکثر حالت تمرين و نرمش را داشته باشد.اما در فعاليت هاي ورزشي به غير از بحث مراقبت از پاها به وسيله انتخاب کفش درست مسئله مهم تري نيز وجود دارد و آن افزايش توانايي ها و قابليت هاست که کفش مناسب مي تواند عامل مهمي در اين مورد باشد.

معمولا ورزشکاران حرفه اي کفش هاي خود را به صورت سفارش به شرکت هاي بزرگ و معتبر توليدکننده تهيه مي کنند. به اين صورت که اين شرکت ها ابتدا قالب پاهاي آن ورزشکار را تهيه مي کنند و سپس براساس اندازه، فرم و شکل پاي شخص، کفش مخصوص آن ورزشکار را مي سازند.

مشخصات کفش ورزشي خوب

کفش هاي ورزشي با اندازه مناسب بخش ضروري انجام هر تمرين ورزشي است، اما يافتن کفش مناسب مي تواند يک چالش باشد.

برخي از اصول راهنما براي انتخاب کفش مناسب ورزشي از اين قرار است:

▪ به علت آن که پاها در حين فعاليت ورم مي کنند، هميشه کفش را در بعدازظهر يا پس از فعاليت امتحان کنيد.

▪ کفش ها را با همان جورابي امتحان کنيد که عادت داريد در ضمن تمرين بپوشيد.

 ▪ اطمينان حاصل کنيد که وقتي بندهاي کفش را مي بنديد، پنجه هاي پاي تان به آساني حرکت مي کند و پاشنه پاهاي تان هنگام راه رفتن نمي لغزد.

▪ چند قدمي در مغازه راه برويد يا بدويد تا مطمئن شويد که کفش ها راحت است. کفش ورزشي را نبايد به زور به پا کرد.

▪ وقتي مي  خواهيد کفش را امتحان کنيد، بندهاي آن را محکم ببنديد مانند اين که مي خواهيد فعاليت ورزشي را آغاز کنيد.

▪ اگر به طور مرتب يک تمرين ورزشي را انجام مي دهيد، کفشي را بخريد که خاص ورزشي باشد که آن را انجام مي دهيد.متخصصان معتقدند استفاده از کفش هاي غيراستاندارد حتي بر اعصاب و روان و بازده کاري انسان نيز تاثير نامطلوبي مي گذارد. از مهم ترين اعضايي که ارتباط مستقيم با پا دارد، کمر و ستون فقرات است که بيشترين آسيب را از کفش غيراستاندارد مي بيند. هم چنين استفاده از اين قبيل کفش ها موجب اختلال در راه رفتن و تعادل مي شود. در هنگام ورزش کردن نيز استفاده از کفش مخصوص هر رشته ورزشي اهميت فوق العاده اي دارد چرا که هر ورزش شامل فعاليت ها، تحرکات و شرايط خاص خود است و لازم است از کفش مخصوص آن رشته استفاده شود.

ويژگي هاي عمومي کفش ورزشي

رشته هاي ورزشي مختلف به کفش هاي خاصي نياز دارد، اما برخي ويژگي هاي عمومي در کفش براي همه رشته ها يکسان است.

علاوه بر ويژگي هاي متداول در کفش هاي معمولي که افراد عادي مي پوشند، کفش هاي ورزشي بايد ضمن دارا بودن آن ويژگي ها،  ملحقات خاصي داشته يا در برخي قسمت ها عناصر بنيادي و برجسته اي را دارا باشد. 3  عنصر بنيادي در همه کفش هاي خوب ورزشي عبارت است از:

1-انعطاف پذيري براي تمامي حرکات مختلف پا

2- ثبات يا استحکام براي حمايت و حفاظت از چرخش هاي ناگهاني

3- لايه گذاري مناسب براي جذب ضربه و راحتي کل پا.

قسمت هاي ديگري که يک کفش ورزشي بايد داشته باشد، عبارت است از:

1 ـ قسمت جلوي کفش در ناحيه پنجه که فضاي کافي را براي حرکت انگشتان فراهم کند

2 ـ محافظ مچ پا که از اين ناحيه محافظت مي کند

3 ـ زبانه کفش نرم و بلند که از فشار بند يا الحاقات مربوط به آن جلوگيري مي کند

4 ـ تخت بيروني يا خارجي کفش که امکان حرکت رو به جلو، کشش و جذب ضربه را داشته باشد

5 ـ هم چنين کف داخلي کفش بايد نرم و داراي قوس مناسب براي پا باشد

6 ـ محافظ پاشنه پا که بايد پاشنه را محکم و ثابت نگهدارد