اداره کل بيمه خدمات درماني استان به اداره کل بيمه سلامت خراسان رضوي تغيير کرد
خراسان رضوي - مورخ پنج‌شنبه 1391/07/13 شماره انتشار 18234

علي نژاد/«اداره کل بيمه خدمات درماني استان» براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور به «اداره کل بيمه سلامت استان» تغيير کرد. دکتر مهدي درخشان مديرکل بيمه سلامت استان که پيش از اين مديرکل بيمه خدمات درماني استان بود با بيان اين مطلب به خراسان رضوي گفت: ۲۳ بيمه خصوصي و بيمه کميته امداد با بيمه خدمات درماني ادغام شده اند. وي به استفاده 14.8 درصد از افراد تحت پوشش از ۲ نوع بيمه اشاره کرد و افزود: از بين بردن تبعيض در ارائه خدمات درماني و رفع همپوشاني بيمه اي، تمرکز امور مربوط به بيمه در سازمان بيمه سلامت، يکپارچه سازي بيمه اي در کشور، ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش هاي بيمه، بهداشت و درماني و جلوگيري از موازي کاري و توسعه کمي و کيفي بيمه پايه سلامت جهت پوشش کامل افراد جامعه از جمله اهداف سازمان بيمه سلامت است.وي يادآور شد: هنوز اين تغييرات در استان اجرايي نشده است.امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: