ولايتي: بهار عربي معادل پان عربيسم است
خراسان - مورخ دوشنبه 1391/09/20 شماره انتشار 18288

مهر - ولايتي مشاور بين الملل رهبر معظم انقلاب گفت: بيداري اسلامي يعني اين که مسلمانان به چيزي که خود دارند اتکا کنند اما آنچه امروز به نام بهار عربي مشهور شده يک شوخي است؛ بهار عربي يعني پياده شدن دوباره پان عربيسم.

ولايتي در نشست هاي تخصصي دومين روز برگزاري دومين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي گفت: بيداري اسلامي يعني اين که مسلمانان به چيزي که خود دارند اتکا کنند نه به تکيه گاه هاي عاريه اي. به لحاظ نقلي هم اين موضوع همان چيزي است که در مصر اتفاق افتاده است. آن چه امروز به نام بهار عربي مشهور شده است، يک شوخي است. بهار عربي يعني پياده شدن دوباره پان عربيسم.امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: