مديرکل روابط عمومي مخابرات خبر داد:
يکسان سازي تعرفه مکالمه با تلفن ثابت در روز و شب توسط مخابرات
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1391/08/02 شماره انتشار 18250

عرفاني - مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران از يکسان سازي تعرفه مکالمه با تلفن ثابت در روز و شب خبر داد و در عين حال ادعا کرد که اين يکسان سازي، تاثير چنداني در افزايش تعرفه ها نداشته است.

در پي تماس هاي شماري از مشترکان با روزنامه مبني بر افزايش ناگهاني مبالغ قبض هاي تلفن ثابت و محاسبه يکسان نرخ مکالمه در روز و شب، در گفت وگو با داوود زارعيان، مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران علت را جويا شديم. وي افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت را رد کرد و اظهار داشت: هيچ تغييري در نرخ مکالمه از سوي مخابرات نه در مشهد و نه در هيچ جاي کشور اعمال نشده و اگر مبلغ محاسبه شده در قبض ارسالي بيش از انتظار مشترکان است، حتماً در اين دوره، زياد صحبت کرده اند. وي تاکيد کرد: در هيچ يک از بخش هاي مخابرات اعم از تلفن ثابت، همراه و اينترنت تغيير تعرفه اي نداشته ايم. حتي در برخي بخش ها تعرفه هاي تشويقي ارائه شده است، بنابراين موضوع افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت صحت ندارد و به هيچ وجه تعرفه مکالمات گران نشده است. زارعيان در عين حال درباره محاسبه تعرفه مکالمات در شب و روز گفت: نرخ مکالمه تا پيش از اين در شب نصف نبود، بلکه کمي ارزان تر از روز محاسبه مي شد که در حال حاضر تعرفه مکالمه در شب و روز يکسان شده و در سراسر کشور در تمام ۲۴ساعت شبانه روز هر پالس 51.3 ريال است. وي در ادامه ادعا کرد: يکسان شدن تعرفه مکالمه در روز و شب تاثير زيادي در افزايش تعرفه ها نداشته و تاثير اين يکسان سازي بسيار ناچيز و حدود يک تا ۲درصد است.زارعيان تاکيد کرد: با وجودي که اسفند سال گذشته ۱۲درصد افزايش تعرفه داشتيم، اما در کل، درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت کاهش يافته است. وي در پايان خاطرنشان کرد: هنوز طرح هم کدي در استان خراسان رضوي اجرا نشده است.امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: