«صلح اول» براي اجاره آپارتمان به از «جنگ آخر» براي تخليه واحد است
حق و حقوق قانوني مالک و مستاجر
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/06/02 شماره انتشار 18199

«۲ واحد خالي دارم اما مي ترسم آن را اجاره بدهم».«کليد آپارتمان را ۵ روز براي اجاره دست بنگاه سپردم حالا يک سال است دنبال مستاجر براي دريافت کرايه ماهانه هستم. مستاجر نشسته کرايه نمي دهد».«بنگاه معاملات ملکي بدون اينکه به من خبر دهد آپارتمانم را اجاره داده و دو ماه است که مبلغ رهن را از مستاجر گرفته و تحويل من نداده است. مستاجر هم با اطلاع کامل از اين کلاهبرداري بنگاه، نه اجاره مي دهد و نه بلند مي شود».«از اين ساختماني که ساخته ام فعلا دو واحد را فروخته و ۸ واحد مابقي را نگه داشته ام تا فقط به زوج هر دو شاغل اجاره دهم». به گزارش دنياي اقتصاد اين ها بخشي از گفته هاي کساني است که دستي بر آتش اجاره بها دارند و ناخواسته در اين آتش مي دمند.در بازار مسکن مالکاني هستند که اگر دعواي مشهور مالک ومستاجر آن ها را نگران نکرده باشد، آپارتمان هايشان را به راحتي وارد بازار اجاره مي کنند تا هم تعداد واحدهاي اجاره اي افزايش يابد و هم اجاره بها تحت تاثير اين افزايش روند کاهشي به خود بگيرد.عمده نگراني و ترس مالکان از ورود به بازار اجاره، سرکشي ناگهاني مستاجر در پرداخت اجاره بها يا عدم تخليه آپارتمان است.برخي مستاجران بعد از چند ماه، به طرز عجيبي از پرداخت اجاره ماهانه سرباز مي زنند و با بهانه هايي همچون تاخير در پرداخت حقوق، زمان تسويه حساب با موجر را به تاخير مي اندازند.برخي ديگر از مستاجران نيز بعد از اتمام مهلت يکساله اجاره نامه خيال بلند شدن ندارند و بدون اين که اقدام به تمديدقرارداد کنند، نشستن را بر تسويه حساب ترجيح مي دهند.براي اين دسته از مالکان توصيه مي شود کتاب قانون مالک و مستاجر را توشه راه کنند و با مطالعه دقيق متن اين قانون، با حد و حدود وظايف قانوني مالک و مستاجر آشنا شوند تا بتوانند به موقع اقدام کنند و از جنگ بعد از امضاي اجاره نامه خودداري کنند.

بخش هاي مهمي از قانون مالک و مستاجر به شرح زير است: اجاره کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي (تنظيم اجاره نامه در دفتر خانه ها) يا عادي( تنظيم اجاره نامه در بنگاه هاي مسکن) منعقد مي شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجرو مستاجر خواهد بود.

قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجرو مستاجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي شود.

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.

در صورتي که موجرمبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض الحسنه يا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستاجر يا سپرده آن به دايره اجرا است. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه مستاجر يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل دهد.در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.چنان چه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حکم مقتضي صادر مي شود.هرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند. همچنين مستاجر مي تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت نمايد، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي را به مالک نپرداخته باشد يا اين که مستاجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفا کرده باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.در مواردي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد.امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: