؛ تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث دکتر علي نقي فقيهي
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1387/08/16 شماره انتشار 17124

؛دکتر علي نقي فقيهي

اين کتاب با تحقيق در آيات و روايات، اهداف، مباني، اصول وروش هاي تربيت جنسي مبتني بر آن مباني و اصول، استخراج و تبيين شده است.در اين کتاب معيارهاي رفتارهاي بهنجار جنسي و تمايز آن از رفتارهاي نابهنجار مطرح شده و نمونه هايي از آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. کتاب حاضر باتوجه به تجربه هاي بشر و مشکلات جنسي امروز جوامع سعي کرده است در پرتو آموزه هاي قرآني و حديثي، سمت و سوي تربيت جنسي را تبيين کند و آگاهي هاي مناسبي براي والدين و مربيان فراهم آورد. اين کتاب در ٤٥٦ صفحه و به قيمت ٥٠٠٠ تومان از سوي انتشارات دارالحديث قم روانه بازار نشر شده است.امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: