آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
محمديان- شرکت فرودگاه هاي کشور براي افزايش تعداد پروازها در خراسان جنوبي برنامه هايي در دست اجرا دارد.اين خبر را رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور شب دوشنبه در گفت وگوي اختصاصي با « خراسان جنوبي » اعلام کرد و گفت: مناطقي مثل خراسان جنوبي از ابتدا پروازهاي خوبي نداشت بايد با برنامه ريزي دقيق ترافيک هوايي استان را افزايش داد در اين خصوص ما به دنبال مذاکره با شرکت هاي هواپيمايي و ارائه مشوق هايي هستيم تا بتوانيم اين شرکت ها را ترغيب کنيم که پروازهاي خود را به فرودگاه هايي مثل بيرجند اضافه کنند و آخر شب پروازهايي به اين فرودگاه ها داشته ...
مودي- براي درآمد زايي و ايجاد اشتغال در ارسک طرح احداث کارخانه آب معدني در دست بررسي است. شهردار ارسک به کمبود منابع درآمدي شهرداري اين شهراشاره کرد و گفت: درحال حاضر تنها منبع درآمدي شهرداري گرفتن عوايد حاصل از صدور پروانه، عوارض و اعتبارات جاري است.«ياري» افزود: با توجه به قابليت هاي زيادي که شهر ارسک دارد در نظر داريم از راه هاي ديگري به درآمدزايي و اشتغال برسيم که به اين منظورطرح احداث کارخانه آب معدني در دست بررسي است.به گفته وي، ايجاد اين کارخانه نيازمند ورود سرمايه گذار به منطقه است و اگر اين طرح پياده سازي شود اشتغال جوانان شهر و پايداري ...
محمودآبادي- براي پيدا کردنش لازم نبود تمام خيابان 17 شهريور بيرجند را راه بروي ،از يک نفر سراغش را بگيري 10 نفر به تو آدرس مي دهند ،به مغازه داري که نزديک مسجد رضوي است مي گويم با خادم مسجد کاردارم مي دانيد کجاست؟ در حالي که جواب مشتريانش را مي دهد مي‌گويد: وقت اذان مي آيد کارش داريد ؟جواب مي‌دهم بله خانه اش در همين محله است؟ ادامه مسير را با دستش نشان مي دهد و مي گويد: برو جلوتر بگو با ممد نفتي کار دارم نشانت مي دهند .با تعجب مي‌گويم ممد نفتي !!! با لبخند پاسخ مي دهد همه او را با اين نام مي‌شناسند. جلوتر دو زن مسن که مشغول گفت و گو با يک جوان ...
انگيزه باند سارقان نوجوان از سرقت موتورسيکلت هادست همکاري محققان پژوهشکده قنات فردوس و مرکز بين المللي قنات
چند کيلو مشکل چند گرم پاسخمحمدنفتي،مؤذن مهربان
فدراسيون فوتبال1،خراسان جنوبي 0عکس روز