آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
حسيني نژاد- در سفر سفير و هيئت هاي تجاري کشورهاي خارجي به استان، مسئولان به کلي گويي درباره ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان بسنده کرده و تاکنون حتي براي ارائه طرح هاي سرمايه گذاري کمتر اطلاعاتي را به دو زبان تهيه کرده اند. تا جايي که مسئول نمايندگي وزارت امور خارجه در گفت وگو با «خراسان جنوبي» عنوان کرد: در واقع در سفر سفرا و هيئت هاي تجاري که در چند ماه اخير با هدف شناساندن توانمندي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري اتفاق افتاد تنها به کلي گويي و توضيحات خام درباره فرصت هاي سرمايه گذاري استان بسنده شده و طرح هاي آماده و گويا براساس آنچه وزارت ...
زهرا قرباني –«تفاهم نامه همکاري آموزشي، پژوهشي و فناوري بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرداد سال پيش منعقد شد که بر اساس آن پژوهش ها، آموزش ها و توسعه زيرساخت هاي تخصصي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به سمت پاسخگويي به مطالبات علمي و نيازمندي هاي تخصصي دانشي و فناورانه کشور در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت همسو سازي شود.» اين جمله را رابط صنعت با دانشگاه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در اولين نشست هم انديشي صنعت و دانشگاه بيان کرد و گفت:به استناد اين تفاهم نامه از انجام پايان نامه هاي برتر مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي ...
فرخ نژاد-7گسل جديد در استان شناسايي شد. 4 دي سال 1390 خراسان جنوبي مطلبي به نقل از عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند که از 25 سال پيش در مورد لرزه خيزي خراسان جنوبي تحقيق مي کند درباره شناسايي 7 گسل پنهان در مناطق آرين شهر، اسدآباد و شمال سربيشه چاپ کرد. دکتر «خطيب» گفته بود شناسايي اين تعداد گسل به معناي تمام گسل هاي پنهان موجود در استان نيست و تحقيقات ادامه دارد. همين محقق 29 آذر سال 91 هم در جديدترين تحقيقات از شناسايي 2 گسل پنهان ديگر علاوه بر موارد قبلي در سربيشه و منطقه مختاران خبر داد وگفت: در گستره بيرجند هم بررسي هايي در حال انجام است که نتايج ...
منبع ايراني: هيچ چيز در مذاکرات هسته اي به جمع بندي نرسيده استسيماي شهر در شب
زيرآبي بهداشت در استخرهاشناسايي 7 گسل جديد
سرمشق دو دانش آموز براي پرسش مهر رئيس جمهورعطش،اهالي لانو را به چاه آلوده کشاند