آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
محمودآبادي- 4 سد مخزني استان به طور کامل از مدار بهره برداري خارج شد.4 سد مخزني استان به گفته مدير عامل شرکت آب منطقه اي به دليل خشکسالي و کاهش بارندگي ها از مدار خارج شده است. خراسان جنوبي 8 سد مخزني دارد که به منظور کنترل و ذخيره سازي سيلاب و براي مصارف شرب و کشاورزي در فصل هاي کم بارش احداث شده است.«حسين امامي» از خالي شدن 81 و نيم درصد ظرفيت سدهاي مخزني استان خبر داد، سدهايي که ظرفيت 60 ميليون و 50 هزار متر مکعب آب را دارد اما به گفته وي، هم اکنون فقط 11 ميليون و 60 هزار متر مکعب معادل 18 و نيم درصد از ظرفيت اين سدها پر است.وي ادامه داد: از ...
فرخ نژاد-دوازدهمين جلسه کميته تخصصي قنات فردا با حضور کارشناسان دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و نيرو در فردوس برگزار مي شود. رئيس پژوهشکده قنات دانشگاه بيرجند به «خراسان جنوبي» گفت: در يازدهمين جلسه کميته مشترک تخصصي قنات مقرر شد دوازدهمين جلسه اين کميته فردا در فردوس برگزار شود. دکتر«حسين خزيمه نژاد» افزود: در اين جلسه کارشناساني از 2 وزارتخانه جهاد کشاورزي ونيرو، مرکز بين المللي قنات و سازه هاي آبي ومتوليان صنعت آب و...حضور دارند. به گفته وي، در دوازدهمين جلسه کميته تخصصي قنات گزارشي از وضعيت منابع آب و قنات هاي استان واقدامات انجام شده در زمينه برگزاري ...
پناهنده- «ساختمان بيمارستان به فروش مي رسد». با گذشت 6 سال خيلي ها هنوز اين جمله را فراموش نکرده اند. 6 سال قبل خبر تعطيلي تنها بيمارستان خصوصي استان با نصب پارچه اي روي ميله هاي آهني سر در اين بيمارستان به مردم اعلام شد. تنها بيمارستان خصوصي خراسان جنوبي با دلايل و توجيه هاي متفاوت و گاه متناقض مسئولان در حالي تعطيل شد که اين گفته ها هنوز هم نتوانسته است نه تنها مردم را براي نبود حداقل يک بيمارستان خصوصي در مرکز استان قانع کند بلکه مسئولان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند هم بارها در گفته هاي خود نسبت به تبعات منفي نبود اين بيمارستان در استان از جمله ...
به دنبال انتقام از يانکي‌هاظرفيت هاي بازار افغانستان و داشته هاي خراسان جنوبي
پيشنهاد عضو هيئت علمي دانشگاه براي بافت فرسوده بيرجندبيمارستان خصوصي استان روي کاغذ ماند
يک روز هم انديشي کارشناسان دو وزارتخانه در کميته تخصصي قناتشهادت سردار "محمود کاوه" فرمانده لشکر ويژه شهدا