آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
علي نژاد/تاراج ارتفاعات جنوبي مشهد و ساخت و سازهاي متعدد در اين محدوده که بعد از گزارش هاي خراسان منجر به ورود استانداري و برخي سازمان هاي مرتبط شد، دلسوزان استان را نيز به ميدان برنامه ريزي کشاند.به گزارش خراسان، دکتر«محمد رحيم رهنما»مديرکارگروه مديريت و برنامه‌ريزي شهري اتاق فکر استان در نخستين جلسه اين کارگروه با موضوع مسئله‌يابي ارتفاعات جنوبي مشهد ، با بيان اين که مشهد بايد نگين و الگوي شهرهاي اسلامي باشد، اظهارکرد: علاوه بر اين جايگاه معنوي، مشهدجايگاهي منطقه اي و فرامنطقه اي نيز دارد.«رهنما» با اشاره به محدوده ارتفاعات جنوبي مشهد و اهميت ...
خبيري-همزمان با بررسي لايحه بودجه سال ۹۴ شهرداري مشهد، زمزمه گران شدن ۱۰۰ تا ۱۵۰توماني بهاي خدمات اتوبوسراني و مترو در سال آينده به گوش مي رسد و رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر نيز از پيشنهاد افزايش بهاي خدمات اتوبوسراني در سال ۹۴ خبر مي دهد. «محمود هراتي» رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر در گفت وگو با خراسان گفت: پيشنهاد اوليه افزايش بهاي خدمات اتوبوسراني و قطارشهري از سوي سازمان اتوبوسراني و شرکت بهره برداري قطارشهري مشهد به کميسيون ارائه شده است که احتمالا هفته جاري بررسي مي شود و در صورت رسيدن به جمع بندي، به صحن علني مي رود. وي افزود: ما موافق ...
سبزوار، پورسخاوت-رئيس کميسيون عمران مجلس در نخستين همايش ملي بازآفريني تخصصي پايدار محله هاي هدف شهر سبزوار با بيان اين که گسست هاي اجتماعي مهم ترين معضل سکونتگاه هاي غيررسمي در کشور است، اظهار کرد: موضوع سکونتگاه هاي غيررسمي از معضلاتي است که بسياري از شهرها را دچار بحران جدي کرده و برخي از آن  به نام سرطان خاموش ياد مي کنند.«سيدمهدي هاشمي» با بيان اين که معضلات سکونتگاه هاي غيررسمي متوجه آيندگان نيز است، گفت: بافت هاي سکونتي در مناطق فرسوده غيرپايدار و جمعيت ساکن در آن نيز غيرپايدار است و اگر اين جمعيت غيرپايدار کنترل نشود، به ناپايداري جمعيتي ...
خراساني بودنم را افتخار مي دانمماجراي لغو يک کنسرت موسيقي در گلبهار
امام جمعه مشهد: افرادي که فرار مالياتي انجام مي دهند، راهزن و حرام خوار هستندتوجه به محرومان در اولويت کاري دولت قرار گيرد