آخرین اخبار پر بیننده‌ترین اخبار حرف مردم
همه اخبار اخبار برگزیده
در اقدامي کم سابقه يا شايد بي سابقه، وزير امور خارجه کشورمان، به طور همزمان در چهار روزنامه الشروق مصر ،السفير لبنان، الراي کويت و الشرق قطر مقاله اي با عنوان «الجار ثم الدار»نوشت و پيشنهاد تشکيل مجمع گفت وگوي منطقه اي و بانک سوخت اتمي در منطقه را ارائه کرد . به گزارش ايرنا،محمد جواد ظريف در بخشي از اين مقاله نوشته است:« تجربه به ما مي گويد که بي ثباتي و ناآرامي مرزي نمي شناسد. امروز امنيت هيچ کشوري در اين دنياي جهاني شده، نمي تواند در محيطي ناآرام تضمين شود. توافق وين يک شروع ضروري براي منطقه بود و نه تنها به ضرر هيچ يک از همسايگان ما نيست، بلکه ...
نام «بابک زنجاني »، «سعيد مرتضوي » و « مهدي هاشمي » با سه پرونده جنجالي گره خورده است. معاون اول قوه قضاييه روز گذشته در هشتاد و دومين نشست هفتگي با خبرنگاران حوزه قضايي به نوعي وضعيت اين 3 پرونده جنجالي را روشن تر کرد. سخنگوي دستگاه قضا، از برگزاري اولين جلسه دادگاه بابک زنجاني در 11 مهرماه وصدور حکم سعيد مرتضوي تا 10 روز آينده خبرداد و افزود: حکم محکوميت مهدي هاشمي به اجراي احکام ارسال شده و اميدواريم به زودي اجرا شود . برگزاري اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان حمله علي مطهري ، تکذيب سفر رحيمي به خارج از کشور، تکذيب بازداشت مشايي و سعيدلو ...
حسين بردبار: اتاق بازرگاني تهران ديروز درجلسه اي بي سابقه درطول ادوار گذشته اين اتاق ميزبان سه مقام بلندپايه اقتصادي کشوربود، معاون اول رييس جمهور همراه با رييس کل بانک مرکزي و وزيرصنعت به جمع فعالان بخش خصوصي آمده بودند تا از نزديک دغدغه هاي آنان به ويژه دردوران پساتحريم را بشنوند؛ اسحاق جهانگيري دراين جلسه نيز وعده داد که کليه تصميم گيري هايي که درستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت و ديگر مراجع تصميم گير متناسب با شرايط تحريم اتخاذ شده است ازجمله مجوزهاي فراواني که براي بخشهاي گوناگون صنعتي صادرگرديده است، بايد لغو شود.تلاش براي تحقق تک نرخي شدن ارز ...
پرونده‌هاي جنجالي در نشست خبري اژه ايآقاي مديرکل را احضار کنيد
نماينده پوتين و وزير خارجه سوريه در راه تهرانبرنامه اي براي افزايش قيمت محصولات کشاورزي نداريم
توقف تحريم هاي بانکي؛ نقل و انتقال پول روان مي شودفراربيمه ها ازپوشش درماني خدمات دندانپزشکي
مجوزهاي خاص دوران تحريم لغو مي شودواژه‌هاي فرهنگستان پشت در آموزش و پرورش
مشروطيت تبلور پيوند مردم و روحانيتبهره مندي بيماران از خدمات رويان، معطل اعتبار
حکم قطع دست وپاي سارق مسلح بانک هاي مشهد اجراشدفرصتي تاريخي براي دريافت غرامت
مدير «ضد پارتي»!جشنواره اي که سه ساله بازنشسته شد
‏موادغذايي غيرمفيد براي تــيروئيد کم‌کاراستخاره اي که هست استخاره اي که بايد باشد...
برويم سراغ اصل مطلب ...مانع سخت